Сътрудничество

Уважаеми колеги, «Контактни Елементи» АД, като пазарно ориентирана компания, приветства всяка възможност за съвместна работа и сътрудничество.

В началото на съществуването си нашата дейност бе предимно ориентирана към вътрешния пазар. В последните няколко години «Контактни Елементи» АД разширява обхвата си извън пределите на България. В бъдеще ще продължаваме да търсим партньори в сфери, свързани с нашата дейност.

За продължителен период на работа, нашата компания е заслужила признание и уважение от страна на нашите клиенти. Ето защо ние с гордост можем да заявим, че в лицето на «Контактни Елементи» АД Вие ще намерите надежден и професионален партньор.

За повече информация, моля обадете се или изпратете имейл.

Тел.:  + 359 7172 2089
Факс: + 359 7172 2072

Имейл: info@k-e.bg

КАРИЕРИ. АКТУАЛНИ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

ДЛЪЖНОСТ: Мениджър по продажби.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

1.    Води търговска кореспонденция с настоящи и потенциални клиенти на фирмата.

2.    Изготвяне, изпращане и получаване на бизнес кореспонденция.

3.    Изготвя оферти на запитвания.

4.    Активно участва в търсенето нови бизнес партньори.

5.    Разработва фирмена стратегия в областта на продажбите.

6.    Представлява дружеството и поддържа контакти с клиенти.

7.    Следи състоянието на пазара анализира предстоящи нужди на клиентите.

8.    Инициира началото на търговски преговори с потенциални клиенти.

9.    Изготвяне предложения за подобряване дейността по продажба на предлаганите продукти.

10.  Отговаря за активното търсене и привличане на нови клиенти.

11.  Активно участва в търсенето и разработването на нови бизнес възможности.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1.    Образование:средне, висше образование ‒ техническа специалност.

2.    Отлична компютърна грамотност.

3.    Владеене на английски език.

4.    Опит във водене на търговски преговори.

5.    Умения за професионална комуникация на всички нива на дейността.

6.    Инициативност и стремеж към постигане на високи резултати.

МЕСТОРАБОТА: гр. Драгоман / гр. София

Ако проявявате интерес и смятате, че отговаряте на нашите изисквания, моля изпратете ни Вашата автобиография. Гарантираме пълната конфиденциалност на Вашата кандидатура. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати за интервю.

.............................