СРЕБЪРНИ ПРИПОИ | ПРОИЗВОДСТВО НА СРЕБЪРЕН ПРИПОЙ

Контактни Елементи АД е специализирано и в производството на сребърни припои – две-, три- и четирикомпонентни, в комбинация от сребро, мед, цинк и кадмий.

Сребъните припои се използват за запояване на черни и цветни метали, освен алуминий и цинк, които имат по-ниска температура на топене.

Сребъните припои добре мокрят металните повърхности и проникват лесно в междините между запояваните детайли, при което дават здрави и устойчиви на корозия спойки. Съединенията, запоени със сребърни припои, за разлика от всички други припои, добре издържат на ударни и вибрационни натоварвания, също така издържат и на значителнни огъващи деформации. Поради това, сребърните спойки са широко разпространени. Те имат висок клас качество и надеждност.

В зависимост от процентното съдържание на среброто в тях, сребърните припои се произвеждат с марки от ПСр 10 до ПСр 70. Най-използваните в индустрията са трикомпонентни сребърни припои, съдържащи мед и цинк. Припоите с марка ПСр 40 и ПСр 45 благодарение на своята тегливост имат широко приложение в апаратуростроенето и машиностроенето.

Ag solder

Припоите се произвеждат във вид на телове и ленти според желанието на клиента. За производството на сребърните припои се използват италиянски валцови станове, немско изтеглячно оборудване и високо мощна 600 тонна българска хидравлична преса.

Фирмата предлага сплави за електроди за контактно електросъпротивително заваряване. Препоръчваме електродните сплави за заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани стомани, благородни метали и техните сплави с мед и медни сплави, както и комбинации от медни сплави като мелхиор, нойзилберт, фосфорна мед, месинг.

В електроконтактното производство широко се използват контактни материали във вид на ленти и телове. От лентите се щанцоват контактни тела, които се запояват или заваряват към контактни носачи. Теловете масово се използват за производство на двуслойни и трислойни контактни нитове, както и за заваряване на контактни пъпки към контактни носачи (основи).

Клиентите на Дружеството са фирми от електропромишлеността, машиностроенето и енергетиката.

Изходните материали влагани в производството – сребро, мед, цинк, кадмий – са изцяло български.

.............................