Леярски и металопресови услуги

Дружеството извършва дейности свързани с леярските и металопресови услуги.

Foundry

.............................