Контактни нитове

С най-голямо приложение в електротехниката са биметалните контактни нитове (двуслойни и трислойни нитове), които са предназначени за електрически апарати с ниско напрежение и сила на тока до 16 А – контактори, прекъсвачи, релета, бутони, крайни изключватели, електрически ключове за бита, блокировачни ключове и т.н.

Производството на биметални контактни нитове се осъществява на специализирани нит автомати на немската фирма «Ренц-Вакер». Използва се методът на челно електросъпротивително заваряване на телове с подходящи размери от контактния и носещия метал и последващото оформяне на биметлния нит, чрез сбиване до определена форма. За контактен материал най-често се използва сребро с чистота 99,95 % и за носещ материал – електролитна мед.

Технологията за производство на биметалните нитове е безотпадъчна.

Произвеждат се и трислойни контактни нитове, като от част от опашката на нита се оформя втора контактуваща глава. Използването в електроконтактното производство на двуслойни и трислойни контактни нитове води до големи икономии на контактния материал (най-често сребро или сплавите му).

Технически дани:

Високо ефективната технология дава възможност за сцепление между слоевете около 98 и 100 %, твърдост на контактния материал Hv 70–110 MN/m² и висока гладкост на контактния материал.

Contact rivets

.............................