Изделия от валцовани контактни биметали

Контактният биметал е материал, който се състои от основен метал – най-често мед или нейни сплави – и вграден на неговото ниво или разположен над нивото му контактен материал – най-често от благороден метал сребро или негови сплави. Между основния и контактния материал чрез специални технологични методи се създава такава метална връзка, че при последваща обработка на съставния метал (биметал) с огъване, усукване, локално профилиране, рязане и други, той се отнася като масивен метал. Сцеплението между основния и контактния материал, отнесено към геометричната повърхност между тях, е 80-100 %.

Главните предимства на контактни биметали, използвани в производството на ел. апарати с ниско напрежение, могат да се изразят в следното:

  • реализира се икономия на дефицитен и скъп благороден метал – сребро, който се нанася само на повърхността или в изолирана част от обема на даден детайл;

  • постига се комбинация от свойствата на компонентните метали или сплави (основни и контактни);

  • постигат се нови свойства, което не би могло да стане с исползването на монометали или сплави;

  • предоставят се в монтажната фаза на производството готови за употреба контактни възли като в някои случаи се избягват методите на запояване, заваряване или занитване.

Контактните биметали се произвеждат по оригинална деформационно-дифузионна технология, разработена от фирмата, без използване на припойни материали и в отсъствие на защитни газови и други агенти.

Ние разполагаме с прецизно технологично обзавеждане и можеме да достави контактни биметали във вид на ленти и изделия (по дадени чертежи от клиента).

Нашето предприятие произвежда контактни материали на основата на мед и месинг. Среброто и сребро-паладийните сплави се използват като лентата.

From rolled cb

.............................