Партньори и клиенти

НАШИТЕ КЛИЕНТИ ВИНАГИ МОГАТ ДА РАЗЧИТАТ НА НАС, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, КЪДЕ СЕ НАМИРАТ ТЕ

Контактни Елементи АД много години успешно и продуктивно работи с предприятията и организациите от България, от ЕС и други държави.

.............................