Компанията

ВСИЧКО Е ДОБРЕ, КОЕТО ЗАПОЧВА ДОБРЕ

Контактни Елементи АД гр. Драгоман е създаден през 1980 г., като правоприемник на «Завод за специална металокерамика към НПК Металокерамика. Под това наименование предприятието просъществува до преобразуването му с Решение № 164/1989 г., на Министерски съвет на Република България в държавна фирма Контактни Елементи със седалище гр. Драгоман и с предмет на дейност – контактни елементи.
Дейността на Контактни Елементи АД е свързана с производството на биметални контакти и сребърни припои, за производството на които се използват само български суровини и материали.
Дружеството разполага с три производствени халета с обща площ 3 600 м² и обща кубатура 24 500 м³. Те са разположени на площ от 23 дка., намираща се в западната промишлена зона на града. Контактни Елементи АД притежава и покрити складови помещения, административна сграда – масивна постройка.
Buildings
сребърни припои – сребърен припой
Има производствено звено в гр. София. Там се произвеждат биметални контактни нитове. Производственото помещение е взето под наем, заедно с някои обслужващи машини. Основното оборудване – 7 нит-автомата са собственост на дружеството.
Основните потребители на продукцията на «Контактни Елементи» АД са предприятията от електропромишлеността, приборостроенето, електрониката и машиностроене.

.............................